Är vi naiva nu igen?

Om din bostadsrättsförening bad dig att underteckna en överenskommelse där du avsäger dig rätten att bestämma vilka som får befinna sig i din bostad, skulle du skriva under? Av formuleringen kan du utläsa att du, enligt avtalet, i princip överlåter lägenhetsnyckeln, samt innehållet i kyl, frys, skafferi och badrumsskåp till de personer bostadsrättsföreningen anvisar till din bostad. När du börjar tveka, får du veta att ett flertal av dina grannar vägrar att skriva under men att du inte behöver oroa dig – överenskommelsen är ändå inte bindande.

Skulle du skriva på? Förmodligen inte – och om du skulle göra det, löper du stor risk att dina anhöriga ansöker om att få dig satt under förmyndare.

Ändå är det just det som Sverige står i begrepp att göra. Trots att landet fortfarande saknar regering, har expeditionsministären meddelat att man den 10 december avser att skriva under det hårt kritiserade FN-ramverket Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration som du hittar här.

Syftet med avtalet är att samordna migration och underlätta ekonomiskt och praktiskt för migranter, till synes även om det går ut över ett lands egna befolkning.

Vad avtalet kommer att innebära för Sveriges del är okänt. Ingen konsekvensanalys är gjord. Vad som däremot står klart, är att de länder som undertecknar överenskommelsen frivilligt ställer sig bakom ett system där migration ses som uteslutande positivt, där migranter ges tillgång till ett lands sociala system, ett antal fördelar framför landets egna medborgare och där negativ rapportering om migration förbjuds. Ett motsvarande ramverk angående flyktingar, The global compact on refugees,  finns redan förberett och går att läsa här.

I skrivande stund har USA, Ungern, Österrike, Polen, Tjeckien, Bulgarien, Slovakien, Israel, Australien och Schweiz meddelat att de inte tänker skriva under överenskommelsen. Kritiken som framförts menar att överenskommelsen inskränker ländernas nationella suveränitet, att alltför stor generositet visas migranter och att överenskommelsen betraktar migration i sig som en uteslutande positiv företeelse som ska stödjas.

Vad kommer då överenskommelsen att innebära för din och min del? Det kan, som sagt, ingen svara på. Det enda vi med säkerhet vet, är att Sverige redan nu har enorma problem att ta itu med. Migrationsströmmarna under de senaste åren har stressat samhället på alla områden och integrationen har misslyckats.

Osäkerheten runt FN-ramverket har lett till vilda spekulationer och breda protester, där till och med journalistkåren för en gångs skull kritiserar övergångsregeringens beslut. Om den ändå väljer att gå vidare och underteckna överenskommelsen, utan att de ens själva vet vad de skriver under på, är det olyckligt på många plan. Vi behöver folkvalda som tar itu med verkliga problem – och sådana finns det många av! – istället för att ägna sig åt internationell godhetssignalering. Vi behöver folkvalda som tar medborgarnas oro på allvar och visar att de prioriterar samhällets stabilitet framför ytterligare åtaganden. Om de inte gör det, kommer avgrunden mellan folk och folkvalda att vidgas ytterligare. Det är det sista vi behöver i nuläget.

Imorgon är det den 10 december. Ska vi ge det ett år, innan vi på nytt levereras den klassiska förklaringen: ”Vi har varit naiva…”?

 

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd insättning bekräftar gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller. Swish 0723 56 77 56.

1 thought on “Är vi naiva nu igen?”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

tolv − sju =