Dyrare biljetter slår mot skattebetalarna, inte mot viruset

Sveriges skattebetalare betraktas av någon outgrundlig anledning som en ständigt tillgänglig och bottenlös källa till ökade statsinkomster. För en politiker iklädd ideologiska spenderbyxor finns det alltid en anledning till att höja en skatt, eller införa en ny avgift. Tidigare har vi bland annat räddat jordens klimat och bekämpat plasten i Östkinesiska havet genom att betala pengar till svenska staten. Nu är det smittspridningen av Covid-19 som ska hindras genom att tvinga Stockholms kollektivresenärer att ytterligare finansiera Region Stockholm.

Från och med årsskiftet höjdes trängselskatten för stockholmsbilisterna, vilket jag har skrivit om här. Den som inte har annat val än att ta bilen till jobbet, måste idag betala 1 800 kronor per månad om resvägen passerar en betalstation. Passerar du flera stationer på väg till och från din arbetsplats, blir det ännu dyrare. Motivet bakom trängselavgifterna har uppgetts vara att rädda klimatet genom att få ner bilåkandet och istället styra över resenärerna till kollektivtrafiken. Trängselavgiften har haft effekt. Många har valt att låta bilen stå och istället lägga 930 kronor på ett månadskort med Stockholms lokaltrafik (SL), som är ett av Region Stockholm helägt aktiebolag.

Nu tycks stockholmspolitikerna dock ha lyckats lite för bra med att döda bilismen. För en tid sedan fick två forskare vid Väg- och trafikinstitutet (VTI) i uppgift att utreda hur trängseln i stadens kollektivtrafik skulle kunna minskas. Syftet sägs vara att förhindra en ökad smittspridning under vintermånaderna. Man skulle då kunna förledas att tro, att VTI skulle göra en copy/paste på hur resten av världen har hanterat frågan om smittspridning i kollektivtrafik och rekommendera obligatoriskt användande av munskydd  men se, det gör inte forskarna. Ty detta är Sverige, och i Sverige gör vi annorlunda. Forskarna har nu kommit med sin rapport, och föga förvånande kommer de fram till exakt samma slutsats som de som höjde trängselavgifterna: Priserna ska höjas. Om priserna dubbleras under högtrafik, beräknas resandet minska med 40 procent. Dessutom vill utredarna ta bort möjligheten att resa billigare genom att köpa månadskort, eftersom periodkort kan bidra till ”onödigt resande”.

Den billigaste enkelbiljetten (som köps via app på mobilen) kostar idag 37 kronor enkel resa. Om utredarnas förslag genomförs, dubbleras kostnaden till 74 kronor – enkel resa. Den som åker kollektivt till och från sitt arbete, kommer då att tvingas betala 2 960 kronor per månad, förutsatt att man reser fem dagar per vecka och har normala arbetstider. ”Självklart inser vi att det finns grupper i samhället som skulle drabbas oproportionerligt hårt av en höjning av biljettpriserna i kollektivtrafiken,” skriver forskarna. Ja, det kan man väl lugnt påstå. Det är främst låginkomsttagare som reser kollektivt, och anledningen är enkel: De har inte råd att ta bilen. För många resenärer är redan dagens månadskort en kännbar utgift. Att tvingas betala över två tusen kronor ytterligare per månad, kommer många helt enkelt inte att klara av. Så hur ska de ta sig till jobbet som inte är bilägare? Hur ska de göra som inte har råd att betala varken trängselavgifter för bilen eller chockhöjda kollektivtaxor? De frågorna besvarar inte forskarna.

Vill man få ner resandet med kollektivtrafiken finns det självklart andra vägar att gå. När pandemin först drabbade Stockholm, höjdes förslaget på att avskaffa trängselavgifterna för att få bilister att välja bilen som färdmedel. Förslaget avvisades då, men kan självklart dammas av och tillämpas. Ett annat förslag är att avskaffa de skattefinansierade månadskort som idag delas ut till höger och vänster i ”integrationssyfte”, till personer som varken arbetar eller studerar och som därför inte heller behöver resa. Båda dessa förslag skulle leda till minskat resande i kollektivtrafiken, men eftersom de går mot den ideologiska övertygelsen hos Stadshusets politiska majoritet, är det inte troligt att de införs. Om valet står mellan att å ena sidan gynna bilism och missgynna bidragstagare eller å andra sidan lägga ytterligare börda på skattebetalare, är valet enkelt. Att valet är så enkelt, tyder också på att primärsyftet inte alls är att hindra smittspridning, utan något mycket mindre ädelt – nämligen att dra in pengar till statens kassakista. Cashen måste in, och pengarna krävs som vanligt in av skattebetalarna.

Om VTI-forskarnas förslag anammas av Stockholms politiker, får vi ytterligare ett bevis på de folkvaldas totala tondövhet inför medborgarnas tillvaro och förutsättningar. Den som, liksom den politiska nomenklaturan, har ekonomiska marginaler kommer inte att drabbas märkbart, eftersom de har råd att välja mellan alternativen. Vissa har möjlighet att arbeta hemifrån, eller anpassa arbetstiden för att kunna resa under lågtrafik. Men hur gör vi andra? Ska vi sjukskriva oss? Tälta utanför våra arbetsplatser? Cykla tre, fyra mil i snömodden? Den som vill behålla sin anställning måste ju infinna sig på arbetsplatsen för att inte riskera avsked, men hur gör den som faktiskt inte har råd att ta sig dit? Den punkten närmar vi oss nu, med stormsteg.

 

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd insättning bekräftar gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller. Swish 0723 56 77 56, glöm inte att skriva ”Gåva” i meddelandefältet. Jag har tyvärr ingen möjlighet att återkomma med personliga tack till var och en som donerar, men jag är innerligt tacksam för varje krona!

1 thought on “Dyrare biljetter slår mot skattebetalarna, inte mot viruset”

  1. Enklaste sättet att minska trängseln i kollektivtrafiken är att avveckla kollektivtrafik. Då blir det ingen trängsel.

    Men utan transporter så fungerar inte samhället. Hur har de här personerna tänkt egentligen?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

nio − 1 =