Frankensteins samhällsexperiment

Den unge vetenskapsmannen Victor Frankenstein har bara goda intentioner när han påbörjar sitt projekt – att skapa liv, att besegra den ofrånkomliga döden och låta den perfekta människan leva för evigt. Han är full av iver när han stänger in sig i sitt laboratorium. Omvärlden får inte veta, får inte se vad han gör, av den enkla anledning att de inte skulle förstå. De vanliga människorna förstår inte hans genialitet, de är bundna av sina begränsade visioner och jordnära prioriteringar. Om de visste, skulle de förmodligen försöka stoppa honom och därför sker allt bakom lyckta dörrar. Inget och ingen får störa honom när han förverkligar sin vision.

Att Mary Wollstonecraft Shelleys roman levt vidare under seklen och gett upphov till ett oändligt antal filmatiseringar och dramatiseringar, är självklart ingen slump. Berättelsen om Victor Frankenstein, hans brinnande vision och hans slutliga undergång säger något om den mänskliga naturen som talar till var och en av oss. Människans utveckling har varit möjlig tack vare hennes strävan efter att realisera det till synes omöjliga – att skapa eld, att kunna flyga, att skapa liv. Att vi idag lever i ett högteknologiskt samhälle kan vi tacka alla de frankensteins för som dedikerat sina liv åt att genomföra det ogenomförbara.

Men alla hängivna experiment är inte framgångssagor och ingen tackar dr Frankenstein. Han vill ju bara väl, men det går så fel. Han lyckas visserligen med att skapa liv, men han skapar en varelse han inte har räknat med, en individ med en egen vilja, egna drifter och egna mål som skiljer sig från sin skapares – ett ”monster” som avviker från det normala och snabbt blir till ett hot för sin omvärld. Tragiken blir än större av att dr Frankensteins lyckade experiment bara resulterar i sorg, frustration och ilska, även hos den skapelse som egentligen har Frankenstein att tacka för sitt liv.

Konsekvenserna blir enorma och irreversibla när monstret inte längre går att hålla gömd bakom laboratoriets väggar, utan beger sig ut i samhället där han med full kraft låter sin ilska och frustration drabba människor. Allt ställs på sin spets när Victor Frankenstein inser att han måste förgöra monstret han skapat för att rädda de människor han älskar. Föga förvånande slutar berättelsen med att både skaparen och hans skapelse går under.

Tvåhundra år efter det att romanen om Frankensteins monster först publicerades är den mer aktuell än någonsin, men nu på ett annat plan. Det går mycket väl att se likheter mellan hur den unge doktorns brinnande visioner om att skapa det perfekta livet slutar med ett destruktivt monster, och hur svenska politikers visioner om ett mångkulturellt samhällsbygge nu visar sig resultera i kaos och sönderfall.

Sveriges utveckling har initierats och drivits framåt av individer med stark ideologisk övertygelse, precis som handlingen i Mary Shelleys roman. Jag betvivlar inte för ett ögonblick att de flesta av de politiker och andra makthavare som bär ansvar för Sveriges utveckling har haft de bästa intentioner. De har velat vara goda människor och de har velat skapa ett bättre samhälle. Men goda intentioner, vackra visioner och en enorm drivkraft räcker inte. I mötet med verklighetens alla begränsningar och störande faktorer kan resultatet bli något helt annat – ja, till och med det motsatta – än det man ursprungligen önskade.

Det är därför som alla experiment, medicinska såväl som politiska, inte bara behöver ambitiösa och målinriktade ingenjörer utan även ”djävulens advokater” i form av röster som problematiserar, uppmärksammar eventuella brister och pekar även på oönskade konsekvenser. Men det svenska samhällsexperimentet har, precis som dr Frankensteins livsexperiment, ägt rum bakom lyckta dörrar. Medborgarna har förminskats till en okunnig och motsträvig ideologisk motståndare som har hållits på avstånd för att inte riskera visionen. De kritiska röster som faktiskt har höjts, har demoniserats och förlöjligats. Men när vackra visioner och högt flygande planer aldrig konfronteras med verkligheten utan odlas isolerade från kritisk granskning, kan de förvandlas till starka, destruktiva och okontrollerbara monster som förr eller senare ger sig till känna och påverkar tillvaron även utanför laboratoriets väggar.

Det är inte förrän nu, när konsekvenserna av de senaste decenniernas förändringar inte längre går att dölja, som landets befolkning börjar inse vidden av politikernas beslut: Den välfärd som för något decennium sedan fortfarande utmärkte Sverige är under avveckling, det sociala kontraktet mellan medborgare och stat är upphävt och landet tycks sakta men säkert förvandlas till den nattväktarstat den unge Reinfeldt drömde om. Visst finns det fortfarande de som anser att allt är väl – konstigt vore det väl annars! – men idag har bilbränder, väpnade rån av skolbarn och skottlossningar blivit en del även av den välmående medelklassens vardag. När ett normalt samtal inte kan pågå längre än fem minuter utan att börja kretsa kring personlig säkerhet och uppgivenhet inför framtiden går det inte att ducka längre: det samhällsbygge som skulle ge oss en paradisisk tillvaro, muterade till att bli en parallell kraft som nu lever sitt eget liv, med en egen vilja, egna drifter och egna mål.

Kanske börjar även Sveriges politiker nu att inse vilket destruktivt och farligt samhälle de faktiskt har varit med om att skapa? Det vore en välkommen insikt, men experimentet är med stor sannolikhet irreversibelt. Frankensteins samhällsbygge har lyckats, och det över förväntan. Nu lever skapelsen sitt eget liv, på bekostnad av medborgarnas frihet och möjligheter. Hur romanen slutar vet vi. Vad som händer med Sverige återstår att se.

 

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd insättning bekräftar gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller. Swish 0723 56 77 56.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

6 + 15 =