Processen mot Aron Flam berör oss alla

De sista offentliga avrättningarna i Sverige ägde rum den 18 maj 1876, när de två dömda mördarna Hjert och Tector halshöggs i Malmköping respektive Stenkumla. Efter detta verkställdes dödsstraff i avskildhet, fram till år 1910. Att avrättningar varit publika tillställningar under i princip hela mänsklighetens historia handlade ingalunda primärt om att tillfredsställa åskådarnas blodtörst, även om avrättningar ofta tjänade sitt syfte som makabert nöje. Publika avrättningar tjänade praktiskt nog ett dubbelt syfte – de skedde ”enom till straff och androm till varnagel”. Avrättningen var med andra ord ett straff för brottslingen men samtidigt en varning och avskräckande exempel för övriga. Genom att avrätta den dömde brottslingen, hoppades man kunna skrämma åskådarna så pass mycket att de skulle avstå från att begå liknande brott.

Dödsstraffet må vara avskaffat sedan ett drygt sekel, men staten gör sig fortfarande av med de misshagliga. De publika avrättningarna fortsätter, även om ingen längre bokstavligen tas av daga och även om galgbackarna har ersatts av Internet och media.

Det senaste offret att stå inför schavotten är författaren och opinionsbildaren Aron Flam. Han står åtalad för ”att med uppsåt eller av grov oaktsamhet gjort intrång i upphovsrätten”, efter att ha avbildat en heilande tiger med svastika-armbindel på omslaget till sin senaste bok Det här är en svensk tiger. Beredskapsmuséet, som äger upphovsrätten till den tecknade tiger som Flam har parafraserat, såg en möjlighet att tjäna (ännu) mer pengar och stämde Flam, varpå åklagaren väckte allmänt åtal. Hela den kvarvarande upplagan av boken beslagtogs därefter av uniformerad polis under en räd den 11 juni, och Flam riskerar nu böter på en och en halv miljon kronor.

Att hela scenariot närmast liknar en korsbefruktning mellan Orwell och Kafka, har många redan påpekat. Den enda trösten är att farsen har lyckats få media, från väster till höger, att enas om att statens agerande ter sig fullständigt oproportionerligt, avhängigt det misstänkta brottet. På enkel svenska väljer alltså den svenska staten att åtala och driva process mot en svensk-judisk författare för att han gör satir av en symbol som ett privatägt museum anser sig ha upphovsrätt till, i en bok där författaren avslöjar svenska statens smutsiga nazist-byk under Andra Världskriget. Åtalet mot Flam går nu in i ett, om möjligt, ännu mer absurt skede. Idag publicerade nämligen Flam på sin Facebook-sida uppgiften att staten har utsett Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet (!) som Flams motpart i ett simpelt upphovsrättsmål. Även det litauiska tryckeriet tycks alltså befinna sig i skottlinjen.

Om staten attackerar Flam eftersom boken avslöjar den svenska socialdemokratins svassande inför nazismen under krigsåren, vet jag inte. Däremot håller jag det för troligt att innehållet anses så pass problematiskt för den nutida socialdemokratin, att de gärna skulle se boken stoppad. Att konspirationsteorierna nu flödar i sociala medier är dock illa nog, eftersom det är ett tydligt tecken på att många misstror det svenska rättssystemet i allmänhet och dess förmåga till politisk opartiskhet i synnerhet.

För egen del är jag inte det minsta förvånad över hur Aron Flam behandlas – det är ju så här socialdemokratin agerar när den vill stipulera exempel. Tillvägagångssättet är alltid detsamma:

1. Identifiera ett problem, i detta fall att icke-socialistiska opinionsbildare har framgång när de går emot socialdemokratin och avslöjar dess mörka sidor.

2. Välj därefter ut en lämplig representant för dessa opinionsbildare.

3. Hitta något att angripa.

4. Attackera med all kraft som den samlade socialdemokratin kan uppbåda – och ”S” stavas ofta ”staten”.

5. Driv processen till den attackerade knäcks.

6. Slutet gott, allting gott.

Justitieminister Morgan Johansson har i åratal försökt inskränka yttrandefriheten, dock utan att lyckas så ”bra” som han önskat. Om Aron Flam döms, är risken överhängande att Johansson uppnår stora delar sitt mål, även om han gör det på omvägar och utanför formell lagstiftning. Det som nu sker, är nämligen att Socialdemokraterna använder den makt de sedan 60-talet har tillskansat sig genom den långa marschen genom institutionerna. Rättsväsendet är en av dessa institutioner, och det används nu som verktyg för att tysta oppositionella röster. Man attackerar någon som anses utgöra ett hot, och man gör det med ett enda syfte – att statuera exempel. Svenska staten struntar förmodligen högaktningsfullt i rättshaveristerna som driver Beredskapsmuséet, däremot ser man en gyllene chans att tysta inte bara Aron Flam, utan även andra misshagliga opinionsbildare. För vem vill vara i Flams skor, när kallelsen till förhör och rättegång dimper ner i brevlådan eller när han sitter på de anklagades bänk, med statens enhet mot internationell och organiserad brottslighet som motpart?

En fällande dom sänder ett glasklart budskap – kritisera staten och du riskerar att få både din nattsömn och din ekonomi ruinerad för resten av livet. Det kan vara ett straff lika effektivt som Gulag eller galgbacken, och alla med självbevarelsedrift kommer att hålla tand för tunga. Tro mig, för jag vet. Den inomkyrkliga kritiken mot partipolitikens makt över Svenska kyrkan har under det senaste decenniet hanterats på exakt samma sätt av Socialdemokraterna, och det med stor framgång.

När vi nu ser Aron Flam dras inför skranket, måste vi därför påminna oss om att åtalet inte bara gäller honom utan oss alla. Det är vår yttrandefrihet det gäller. Döms han, så straffas han samtidigt som vi andra skräms till tystnad. Enom till straff, androm till varnagel. Precis som på vilken galgbacke som helst.

Du som inte redan har köpt Det här är en svensk tiger, finner olika versioner av boken på Flams hemsida. Köp den, både för att stödja Aron Flam och för att läsa om Socialdemokraternas nazistiska rötter.

 

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd insättning bekräftar gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller. Swish 0723 56 77 56, glöm inte att skriva ”Gåva” i meddelandefältet. Jag har tyvärr ingen möjlighet att återkomma med personliga tack till var och en som donerar, men jag är innerligt tacksam för varje krona!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

1 + 17 =