Vad händer när alla tittar åt samma håll?

”Hellre fel än ensam!” sa vi ofta i militära sammanhang, och det är ett uttryck som sätter fingret på en springande punkt hos oss. Människan är nämligen märklig varelse. Hon fruktar ensamheten, vill gärna följa en stark ledare och kan vanligtvis bara fokusera på ett fenomen åt gången. Att det är så, har självklart en god förklaring och den enklaste förklaringen stavas ”överlevnad”. När vi levde i små familjegrupper eller bygemenskaper och när hoten var enstaka men konkreta, var dessa egenskaper oerhört effektiva och syftade till att hålla gruppen samlad och enad mot en annalkande fara. När björnen anfaller, måste alla hålla ihop och inte ifrågasätta. Men idag lever vi i ett annorlunda samhälle. Vi utsätts för extrema mängder av information och intryck, samtidigt som vi lever i mycket större sammanhang. Människans hjärna förändras dock mycket långsammare än samhället, och samma egenskaper – att kunna fokusera och följa – som en gång var människans räddning, kan idag vara en förbannelse som i händelse av kris och panik förvandlar oss till skygglappsförsedda följare av auktoriteter.

Tendensen att blint följa massan är utvecklad till perfektion i Sverige. Förskonade från krig och större nationella katastrofer har svensken odlat en unik konsensusmentalitet och en närmast blind tilltro till samhällets resurser och den politiska ledningens förmåga. Sverige agerar exempelvis helt annorlunda än övriga länder inför den grasserande pandemin. Har vi gjort rätt eller fel? Så småningom kommer vi att stå med facit, att spekulera leder idag ingenting till. Istället skulle jag önska att vi kunde trotsa den apokalyptiska rörelsen, stanna upp och tänka till lite. Vad händer när vi alla kollektivt fokuserar på en och samma sak? Jo, genom att iaktta hur andra agerar, stärks vi i vår övertygelse att vi agerar korrekt om vi gör som alla andra. Men det finns en annan aspekt som är viktigare, nämligen att vi tenderar att missa en massa information när vi fokuserar för hårt på en punkt.

Militära strateger har i årtusenden känt till vikten av att tillämpa korrekt taktik för att besegra fienden. En lika välkänd som effektiv taktik är att genomföra små, militära manövrar för att förvilla motparten. Planerar du att anfalla den östra flanken? Bra. Få då din fiende att kraftsamla mot en punkt västerut. Lyckas du, så hinner du genomföra en hel del medan blickarna är vända åt det andra hållet. När blickarna vänds tillbaka, är det oftast för sent.

Fundera nu lite på hur Europa, Sverige och du själv har fokuserat under de senaste veckorna. Anser du att nyhetsförmedlingen, sociala medier, samtalen med vänner och dina egna funderingar har uppvisat en sund spridning? Förmodligen inte. Risken är stor att det är ett ämne som har dominerat stort, nämligen du-vet-vad. I takt med att våra nyhetsflöden och sinnen har fyllts med detta ämne, har de andra försvunnit in i dimman. Vad har hänt med klimatdiktaturen som EU vill genomföra? Vad händer vid grekisk-turkiska gränsen? Vad händer med kalifatet? De ”återvändande” IS-terroristerna? Förnedringsrånen? ”Sprängningarna”? Rånarligorna? De religiösa extremisternas frammarsch? Alla fenomen som, helt nyligen, toppade rubrikerna och engagerade oss är plötsligt i det närmaste osynliga. Men det innebär inte att de försvunnit. Tvärtom. De är då de växer.

Jag menar att det vanligtvis finns en direkt korrelation mellan hur intensivt makthavare vill få oss att fokusera på något, och hur betydelsefulla händelser som planeras eller äger rum i en annan riktning. När ”alla” vill få oss att fokusera på en unik punkt, i nuläget punkten C, bör vi därför göra exakt det motsatta och istället börja se sig omkring. Majoriteten av oss kan faktiskt hålla två tankar i huvudet samtidigt, tro det eller ej. Punkten C är viktig, ja. Vi ska agera ansvarsfullt och med våra medmänniskors bästa i åtanke. Men C är inte det enda viktiga. Kanske inte ens det viktigaste. Så vad händer i horisonten? Är det något på gång som någon inte vill att vi ska vara medvetna om eller engagera oss i? Vem vinner på att vi hålls upptagna? Vilka politiska beslut drivs igenom just nu? Vilka stora förändringar sker? Det är inte paranoia att göra så, det är sund självbevarelsedrift.

”Hellre fel än ensam” i all ära. Men ibland är det vår skyldighet att knacka polarna på axeln och artigt påpeka att den upptrampade stigen som alla följer, leder rakt emot ett stup.

 

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd insättning bekräftar gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller. Swish 0723 56 77 56. Jag har tyvärr ingen möjlighet att återkomma med personliga tack till var och en som donerar, men jag är innerligt tacksam för varje krona!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

två + nitton =