Vill ni ha ordning i systemen – använd tekniken som redan finns

Ett omfattande missbruk av det svenska socialförsäkringssystemet leder till mindre resurser för dem som mest behöver samhällets stöd, signalerar tre tidigare försäkringskassedirektörer på DN Debatt. Sedan ET-inträdet 1995 har det svenska välfärdssystemet utsatts för allt större påfrestningar, utan att ansvariga politiker har agerat. Gränserna har stått öppna och svenska myndigheter har delat ut nära 900 000 samordningsnummer, helt utan kontroll men där varje samordningsnummer ger en biljett till det svenska socialförsäkringssystemets alla möjligheter – till hederligt arbete och välförtjänt stöd, men också till kriminalitet och fusk .

I praktiken har vi idag ett gränslöst land, där alla som kan ta sig hit har full tillgång till ett av världens mest generösa välfärdssystem, finansierat av svenska skattebetalare, och detta utan att ens behöva kunna identifiera sig. Bristen på kontroll möjliggör dessutom för en individ att ha ett flertal olika identiteter, där varje identitet kan användas på olika sätt för att bedriva kriminell verksamhet eller lyfta olika former av bidrag. I en demokrati kan det också vara av intresse att påpeka att systemet med ”en person, en röst” havererar fullständigt, när en individ kan ha flera olika identiteter (och självklart kan rösta lika många gånger som den har identiteter).

De tre direktörerna skriver: ”I dag har folkbokföringen och kontrollen av vilka som invandrar närmast kollapsat. Vi har inte längre kontroll över vilka som bor och uppehåller sig i landet.”

Så beskrivs, i två korta meningar, ett land i fritt fall. Frågan är varför vi befinner oss där vi, varför vi har hamnat här och, kanske allra viktigast, hur vi tar oss ur denna rävsax vi satt oss i? Det är ju inte så att ingen har varnat, det har utretts och skrivits om bristen på kontroll i ett kvarts sekel.

Det är ju inte heller så att det saknas möjligheter att identifiera individer, om man bara vill. Låt mig förklara standardproceduren vid exempelvis en militär operation i Afghanistan: När ISAF-styrkor påträffade eller tillfångatog insurgenter (”talibaner”), samlades dessa ihop och bevakades. Sedan fick samtliga insurgenter genomgå så kallad biometrisk scanning, vilket något förenklat betyder att man fotograferar en persons iris med hjälp av en särskild scanner. Detta avtryck är helt unikt för varje person och lika tillförlitligt som dna eller fingeravtryck. Registreringsproceduren tar någon minut per person och det går sedan att, med en enkel avläsning, identifiera en registrerad person på någon sekund. Metoden fungerar utmärkt åt båda håll, det går att identifiera misstänkta kriminella men den kan även användas för att identifiera deltagare vid exempelvis ett strikt säkerhetsklassat möte. Biometrisk identifiering är inte integritetskränkande men den gör andra typer av identitetshandlingar överflödiga och det går inte att fuska. Den är samtidigt enkel, snabb och billig, sett till alternativen.

Tekniken både existerar i, och tillämpas av, Sverige – bland annat av svensk trupp i Afghanistan. Den smått absurda konsekvensen av det är att svenska myndigheter idag förmodligen har bättre kontroll på afghaner som befinner sig i Afghanistan, än över de afghaner som befinner sig i Sverige.

De tre försäkringskassedirektörerna presenterar tre förslag för att få rätsida på Moder Svea, varav det första enligt dem bör undvikas eftersom det innebär att vi fortsätter i samma spår och helt enkelt fortsätter att fylla på ett dysfunktionellt system med skattepengar som vore de vatten i ett durkslag. Tillåt mig att presentera ett fjärde:

Inför ett moratorium och stäng gränserna omedelbart. Inför passtvång och visum till Sverige. Stoppa all form av invandring, undantaget kvalificerad arbetskraftsinvandring. Gör biometrisk scanning obligatorisk vid uthämtning av alla former av identifikationshandlingar (pass, id-kort, körkort, LMA-kort och så vidare) samt vid röstning i allmänna val. I samband med att bidrag, samordningsnummer eller medborgarskap söks, ska personen genomgå biometrisk scanning. Bidrag bör förutsätta att man regelbundet kallas personligen och då kan identifiera sig biometriskt. Samtidigt får en av Migrationsverket oberoende instans i uppdrag att gå igenom samtliga asylansökningar, PUT, TUT och medborgarskap utfärdade under de senaste tio åren. Samtliga ska styrkas genom biometrisk scanning och i de fall där fusk upptäcks, ska personen omedelbart utvisas från Sverige. När vi har fått ordning på vilka som befinner sig i landet, kan vi börja diskutera ett kvotflyktingmottagande om integrationsmässiga och finansiella möjligheter finns. Krångligt? Inledningsvis, ja. Men vilket är alternativet? Det gick utmärkt att under en tioårsperiod kartlägga Sveriges alla bostäder genom att införa kravet på energideklarationer, så varför skulle det inte gå att kartlägga Sveriges befolkning genom biometrisk scanning?

Hela denna soppa kokar så småningom ner till följande: Sveriges regeringar har sett det komma i decennier, men undvikit att agera. Nu är situationen akut, men det finns fortfarande vägar ur kaos. Om regeringen inte agerar nu, så är det inte för att man inte vet eller kan, utan för att man inte vill.

 

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd insättning bekräftar gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller. Swish 0723 56 77 56.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

14 + 11 =