Kriget mot Swish-hororna har inletts

Svenska makthavare har fått nog av kritiska röster. Under senaste året har det klagats på de så kallade ”Swish-hororna”, det vill säga de fria skribenter som får ekonomiskt stöd genom gåvor från privatpersoner. Justitieminister Morgan Johansson har förgäves försökt inskränka yttrandefriheten, men utan att lyckas få igenom den önskade lagstiftningen. Men nu tycks man ändå ha hittat en väg att nå det önskade målet, även om det innebär att gå bakvägar. Samtidigt som Aron Flam inväntar rättegången där han står åtalad för upphovsrättsbrott och riskerar skadestånd och vite på en och en halv miljon kronor, ska frilansande och systemkritiska skribenter nu knäckas på samma sätt som Al Capone – med hjälp av Skattemyndigheterna.

Det första kuvertet från Skatteverket damp ned på mitt hallgolv i juni förra året. En handläggare meddelade att Skatteverket noterat att jag bloggade och på denna blogg angav ett swishnummer för donationer. Nu skulle jag granskas. ”Syftet är att fastställa om insättningarna är kopplade till de texter som du har publicerat på bloggen helenaedlund.se, samt att fastställa om de insättningar som är kopplade till bloggen kan anses utgöra skattebefriade gåvor eller är skattepliktig inkomst”. Visserligen var donationer genom Swish skattefria, erkände handläggaren, men det kunde inte helt uteslutas att de som swishat mig gåvor vid något tillfälle hade läst något jag hade skrivit. Även om det var gratis att läsa min blogg, så kunde swish-donationerna eventuellt kunna vara en uppskattning för texter jag producerat och i så fall kunde gåvorna betraktas som beskattningsbar inkomst.

Skatteverket hade därför, flera månader tidigare, begärt ut kontoutdrag från min bank för samtliga mina konton. Handläggare hade sedan manuellt gått igenom samtliga insättningar som gjorts under 2017 och 2018, plockat bort alla insättningar som rubricerats ”Lön” eller ”Försäkringskassa” och skickat resten i ett dokument till mig. Uppgiften de gav var tydlig. Jag instruerades att redogöra för varje enskild insättning: Vad avsåg insättningen? Vem hade gjort insättningen? Vilket var syftet bakom insättningen?

Framför mig låg en 1,5 cm tjock bunt med listor på omkring 1 500 transaktioner med allt från egna insättningar, returer från butiker, lån… Jag satte mig ner, bara för att snabbt inse att det var ett omöjligt uppdrag. Men allt var ju, vid närmare eftertanke, egentligen enkelt: På bloggen fanns ett swish-nummer som var kopplat till ett specifikt konto, där bara swishen från bloggen kom in. Donationerna var därför vattentätt separerad från min övriga ekonomi. Dessutom har jag haft en disclaimer vid mina blogginlägg: ”Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd insättning bekräftar gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller. Swish 0723 56 77 56, glöm inte att skriva ‘Gåva’ i meddelandefältet.” Hur mycket tydligare kunde det bli? Enligt en skattejurist var disclaimern omöjlig att ifrågasätta – den som swishade pengar gjorde det i form av en gåva.

Jag skrev ett utförligt svar och förklarade detaljerna, samtidigt som jag bifogade tio bilagor bestående av intyg från personer som anordnat crowdfunding, lånat mig pengar eller gett gåvor. Jag hänvisade även till att de gåvor bloggen genererat understigit den summa vi alla får tjäna skattefritt, genom det så kallade skattefria avdraget för hobbyverksamhet.

Därmed borde problemet vara löst. Men icke. Skatteverket godtog inte min förklaring, handläggaren hade ”en kompletterande fråga” han ville ha svar på. Man krävde ännu en gång att jag skulle redogöra för varje separat insättning på samtliga tre konton. I runda slängar ettusenfemhundra poster, vissa två och ett halvt år tillbaka i tiden. Vad avsåg insättningen? Vem hade gjort insättningen? Vilket var syftet bakom insättningen? Jag gjorde ett försök. ”349 kronor. Retur av tröja, Vila-butiken på Götgatan. Ånger av köp.” ”199 kronor. Retur av hundkoppel, SoFo Petshop. Ånger av köp.” ”200 kronor. [Namn på väninna]. Ersättning vid gemensam lunch”. ”1 000 kronor. [Min mammas namn]. Födelsedagspresent”. Sida upp och sida ner, timmar blev till dagar och allt skulle göras parallellt med mitt vanliga arbete och innan Skatteverkets dead line.

Jag skickade in en ny förklaring, och bad samtidigt att Skatteverket skulle förklara hur man menade att jag skulle ha redovisat swishen från bloggen:

”Redan i mitt ursprungliga svar har jag betonat att endast ett av tre granskade konton har varit knutet till officiellt utlämnat swish- och kontonummer för donationer. Detta går självfallet att kontrollera med SHB. Redogörelse för detta konto, Allkonto med kontonummer XXXXXXXXX, har redan lämnats, varför Skatteverkets fråga gällande granskning av donationer kopplade till min blogg får anses besvarad.

Övriga konton är inte, och har aldrig varit, kopplade till mitt bloggande eller knutna till ett offentligt tillgängligt swish-nummer. I det fall Skatteverket inte anser denna komplettering eller tidigare inlämnat svar fullgoda, emotser jag ett besked om hur Skatteverket anser att de mottagna gåvorna bör ha redovisats.”

 

Så gick tiden. Under sommaren fick jag veta att handläggaren ringt runt till personer som swishat gåvor till mig, och bett dem att redogöra för donationerna. En av de uppringda personerna mailade mig och meddelade att det hela kändes väldigt olustigt. Han menade att handläggaren genomfört något han liknade vid ett förhör med honom. Personen ville inte medverka i någon utredning, men ville samtidigt inte sätta mig på pottkanten. Med ojämna mellanrum kom brev från myndigheten: ”Skatteverket kommer inom kort att meddela ett förslag till beslut”. Något svar på hur jag skulle ha redovisat swishen fick jag inte.

Nu har Skatteverkets handläggare, efter snart ett och ett halvt års granskande, underkänt alla mina förklaringar. Hur beslutet löd? Sammanfattningen av handläggarens tio sidor långa dokument är att alla insättningar på alla mina konton kan betraktas som ”oredovisade inkomster för inkomstbringande hobbyverksamhet”, även insättningar som inte skett via Swish och på konton som inte har något med mitt bloggande att göra. Insättningarna inkluderar bland annat de lån jag tvingades ta när min dåvarande arbetsgivare slutade betala ut min lön och jag gick helt utan inkomst under ett halvår (församlingen avskedade mig eftersom jag var en av grundarna till Mitt Kors), lånen jag fick ta för att betala delar av mina advokatkostnader (som uppgick till närmare 300 000 kronor när jag tvistade mot församlingen) och crowdfundingen där mina vänner hjälpte mig att betala resten av dem. Intygen som lämnats till Skatteverket uppges ha ”ett lågt bevisvärde” och avvisas därmed. Handläggaren har dessutom lanserat en tes om att jag måste ha haft inkomster som föreläsare (jag har endast föreläst gratis) och från mitt skrivande på Det Goda Samhället (korvören som har fakturerats genom ett nu avsomnat aktiebolag).

Jag åläggs nu att betala inkomstskatt för allt. Plus 40 procent i skattetillägg, förstås. Summa summarum kräver Skatteverket att jag betalar in 214 880 kronor till Farbror Staten, eftersom jag bloggar och har fått gåvor via Swish, gåvor som har gjorts efter det att givaren läst disclaimern på min blogg. Men handläggaren underkänner även den av skattejuristen formulerade, vattentäta, disclaimern:

”Eftersom donationerna i detta fall ges för en prestation så är det inte en skattefri gåva utan en skattepliktig inkomst. Detta gäller även om de som ger donationerna gör det frivilligt. Det saknar betydelse inkomstskattemässigt att du har uppgett på hemsidan att donationerna är att anse som en ovillkorad förutsättningslös gåva”.

 

Visst kan jag överklaga, men i Sverige är det så finurligt att det inte spelar någon roll om du överklagar – för att undvika att hamna hos Kronofogden måste kravet betalas in ändå. Vem har en kvarts miljon som ligger och skräpar? Och vem har resurser att driva process mot Skatteverket, med alla dess handläggare och jurister? Inte jag, i alla fall.

Det finns många aspekter i denna historia. Skatteverket vill inte svara på varför man granskar just mig, hur man gjort urvalet på bloggare som granskats eller varför man inte begränsar granskningen till insättningarna som gjorts via bloggens swish-nummer, vilket ju var granskningens ursprungliga syfte. Om intäkterna via Swish är högst modesta, som i mitt fall, visar handläggarens beslut att man är beredd att uppfinna ”inkomster” för att effektivt krossa tillvaron för den man väljer att granska. Intyg och juridiska texter tillmäts inget värde.

Morgan Johansson är förmodligen själaglad nu. Han uppnår sin önskan att begränsa yttrandefriheten och tysta regeringskritiska röster – och han gör det på ett mycket smartare sätt än via lagstiftning: En lag stiftas ju genom en formell och transparent process som kan stöta på patrull och hindras (vilket ju var fallet med Johanssons lagförslag SOU 2017:70). En lag träder dessutom i kraft ett visst datum, vilket ger berörda parter framförhållning. Genom att låta Skatteverket utföra ”granskningar” och besluta två år retroaktivt, åsamkar man bloggande privatpersoner en mycket större skada.

Skatteverkets beslut innebär ju inte bara att möjligheten till skattefria donationer via Swish i praktiken upphör för de bloggare som aktivistiska handläggare beslutar sig för att granska, utan även att bloggande i framtiden endast kommer att vara möjligt för vissa grupper. De som bloggat och mottagit swish-donationer under de senaste två åren riskerar dessutom, genom den retroaktiva granskningen, skattesmällar som kan tvinga dem från hus och hem. Framtidens bloggare är därför antingen en företagare som är knuten till Företags-Swish, en person med tillräckligt stark privatekonomi för att kunna skriva helt gratis, eller någon som saluför åsikter som inte anses granskningsvärda.

Att det anses vara en prioriterad uppgift för Skatteverket att begränsa bloggares möjlighet att ta emot donationer, bekräftas av de enorma resurser de lagt på mitt ärende. Vän av ordning frågar sig självklart: Hur mycket har det kostat Skatteverket att ha en eller flera handläggare som gått igenom varje liten insättning på mitt konto? Hur mycket har det kostat i löner under ett och ett halvt år? Hur mycket tror de att jag kan betala? Jag är ensamstående tvåbarnsmamma, bostadssökande och diagnosticerad med PTSD sedan min tur i Afghanistan och mina erfarenheter av Svenska kyrkan. Det finns inte en möjlighet i världen att jag kan hosta upp en årslön på ett bräde, skulden hamnar självklart hos Kronofogden vilket innebär att mina förhoppningar om att jag och sönerna någonsin ska få en egen bostad grusas. I förlängningen är det en enorm personlig katastrof, i ordets rätta bemärkelse, både för mig och mina barn. Dessutom är det som en jurist påpekade: ”Snart kommer de med kraven för år 2019 och 2020 också…”.

Det hela blir ännu värre eftersom jag bara är en bricka i ett större spel. De är inte ute unikt efter mig, de är ute efter att skapa prejudikat. Kan Skatteverket nu få ett prejudikat som visar att alla (!) insättningar på en Swish-horas konton kan betraktas som beskattningsbar inkomst, är det sedan fritt fram att angripa de riktigt stora bloggarna. Många drar in stora summor på Swish och har tiotusentals läsare – och det är just därför som Skatteverket inte har gått på dem direkt. Skatteverket vet ju att det finns mängder av duktiga skattejurister som gärna skulle ta sig an deras ärenden pro bono, och läsare som skulle gå samman för att betala kraven. Då skulle det inte bli något prejudikat. Men genom att driva sitt krav gentemot en person utan resurser, som inte kan driva process mot staten, garanteras Skatteverket en smidig vinst. Sedan kommer de att vara redo att ta nästa steg.

Genom att kräva in skatt två år tillbaka, även för inkomster som aldrig funnits, knäcker Skatteverkets aktivistiska tjänstemän de bloggare de väljer att granska. Rösterna kommer att tystna, och inga nya kommer våga att skriva. För egen del kommer jag inte att orka kämpa längre. Det här var droppen. Nu börjar avvecklingen av det som är min och barnens tillvaro. Vad som väntar oss nu, vet jag inte.

 

Du som vill får otroligt gärna ge mig en gåva/donation. En gåva/donation till mig är inget köp av vara/tjänst av mig, varken historiskt utförd eller framtida, ej heller betalning för levererad tjänst/vara, eller framtida sådan, utan en ovillkorad förutsättningslös gåva som inte faller under Konsumentköplagen. Genom utförd insättning bekräftar gåvogivaren att ovanstående förutsättningar gäller. Swish 0723 56 77 56 eller ännu hellre PayPal paypal.me/heledlund, glöm inte att skriva ”Gåva” i meddelandefältet. Jag har tyvärr ingen möjlighet att återkomma med personliga tack till var och en som donerar, men jag är innerligt tacksam för varje krona!

99 thoughts on “Kriget mot Swish-hororna har inletts”

 1. Skulle det för skatteverket eller dig göra någon skillnad om man gjorde en gåva med banköverföring istället för swish?

  1. Hej Bosse,

   Tack för din kommentar. För att besvara din fråga så är det nog tveksamt, SKV har i sitt beslut visat att de inte tar hänsyn ens till att meddelandet ”Gåva” åtföljer en insättning. De menar att så länge som insättningen går att associera till något som kontoinnehavaren presterat, tillhandahållit eller utfört så kan insättningen betraktas som beskattningsbar inkomst, helt oavsett givarens gåvointention. ”Hur man än vänder sig, så har man ändan bak” med andra ord.

   Varma hälsningar,
   /Helena

   1. ”Eftersom donationerna i detta fall ges för en prestation så är det inte en skattefri gåva utan en skattepliktig inkomst. Detta gäller även om de som ger donationerna gör det frivilligt. Det saknar betydelse inkomstskattemässigt att du har uppgett på hemsidan att donationerna är att anse som en ovillkorad förutsättningslös gåva”.

    Det skulle innebära att även gatumusiker skulle beskattas.

    Sverige blir allt sjukare och kritik tystas med alla medel.

    Hoppas att det ordnar sig och att Skatteverket tar ett kliv tillbaka.

   2. Det är ju fantastiskt!
    Det är bara att överösa onda socialister med mikrogåvor och sedan anmäla dem till SKV för KROSSNING!

 2. Det är dags att lämna landet nu.
  Vi lever i en totalitär socialistisk enpartistat där individen inte betyder någonting alls.
  Fler och fler ser sambanden och det är likadant på Länsstyrelsernas djurskyddsenheter som stjäl djur, socialtjänsten som stjäl barn eller Försäkringskassan som tar livet av utförsäkrade.

  1. Håller fullständigt med, handläggarens namn skall upp till ytan och bör JO anmälas. Det är första motåtgärden till ett vansinnigt beslut/ärendehantering.

 3. Skatteverket tycker väl att sedlar i ett kuvert är det bästa? Då är det inte längre deras bekymmer.
  Att vara laglydig i det här landet är som att ge bort sin själ till staten.

  1. Då smider de väl bara nya planer. Inrättar en myndighet inom Postnord och övriga postleverantörer, censureringsmyndigheten, som ger dem rätten att öppna privat post mm.

 4. Som om det inte finns betydligt större saker att engagera skatteverket i. Men det är säkert ytrandefriheten som står i fokus och skatteverkets handläggare agerar nyttiga idioter . . . .

 5. Skickade nyss en ingående kommentar! Var tog den vägen? Innehåller en utförlig kommentar och råd om att överklaga Skatteverkets beslut!

 6. Det här är Skatteverkets modus operandi. När de inkasserat pengarna kommer de anmäla dig för grovt bokföringsbrott.

 7. Skrev tidigare ett inlägg men det har försvunnit:

  Eftersom den som läser inläggen inte måste betala för att läsa dem ser jag inte att fråga är om yrkesmässig verksamhet, som bedrivs regelmässigt, kontinuerligt och med vinstsyfte! Då kan det inte vara fråga om inkomst av näringsverksamhet!

  Nå – hobby då! Men man behöver som sagt var inte betala för att läsa inläggen! Nej – eventuella intäkter kan enligt min mening inte ses som inkomster av hobby eller annan form av skattepliktig verksamhet!

  Skattetillägg: Skattetillägg är ett straff! Skattetillägg påföres då inkomster inte uppges i deklarationen! I det är fallet borde det – om det mot min förmodan ändå skulle anses vara en skattepliktig verksamhet – det med hänsyn till omständigheterna anses vara ursäktligt om man inte hsr redovisat influtna gåvor som inkomst! Ursäktlighet är grund för att medge befrielse från skattetillägget!

  Råd: Överklaga Skatteverkets beslut till Förvaltningsrätten! Ange samtliga omständigheter vad gäller de frivilliga gåvorna och att det med hänsyn till omständigheterna är ursäktligt att de inte har deklarerats som inkomst! Begär anstånd med att betala påförd inkomstskatt och påfört skattetillägg! Görs hos Skatteverket! Anstånd bög medges med hänsyn till att utgången är synnerligen oviss och medges alltid då det gäller skattetillägg!

  Undertecknad är civilekonom och arbetade vid Skatteverket och dess föregångare åren 1974 -2015 som bl.a. taxeringsintendent, ordförande i skattenämnd, skatteintendent och särskilt kvalificerad beslutsfattare.1

 8. Hej Helena,

  Jag skulle rekommendera dig att överklaga skatteverkets beslut. Ärendet hamnar då i förvaltningsrätten, efter att skatteverket gjort en obligatorisk omprövning (görs av annan beslutsfattare/enhet än den som tog första beslutet). Du riskerar inga tillkommande kostnader förutom ombudskostnader och kostnader för eget arbete. Du kan dessutom begära uppskov med betalning i avvaktan på dom (brukar dock sällan medges).

  Om du behöver ett bollplank så ställer jag gärna upp (arbetar med bl a skatteprocesser). Du når mig på angiven mejladress.

 9. Det här var det värsta jag hört av myndighetsmissbruk. Vänd dig till Civil Rights Defender (osäker på namnet) som åtar sig sådana här fall pro bono. Beslutet måste naturligtvis överklagas. /mvh Ragnar

  1. Centrum för rättvisa ska det vara, inte Civil Rights Defender. Att du får betala skatt på swishinkomsterna är nog svårt att komma undan men de övriga kontonas insättningar är ju helt irrelevanta. /mvh Ragnar

 10. En rystende historie. SÅ meget kæmper magten nu for at blive sidden og ikke tabe den politiske debat. Emigrer. Du har venner udenfor Sverige

 11. Man har nog rätt att framföra sitt ärende muntligt i skattenämnden Gör det och förbered dig noga och gå där igenom post för post. Efter ett par hundra har nog nämndens ordförande fått nog. 🙂 Konsultera skattejurist först.

 12. Aktivistiska skattehandläggare kan tydligen driva folk hur långt som helst utan att själva lida nämnvärt av sitt agerande.
  Som vanligt i Sverige får befolkningen inte göra vad de vill med sina egna minst en gång redan skattade pengar. Ärendet borde verkligen granskas av skattejurister utanför skatteverket. Det luktar övertramp lång väg av skatteverkets handläggare.

  1. Nja- går de för långt och inte beter sig korrekt MIT den skattskyldige kan man göra en anmälan till JO – Justitieombudsmannen, som då gör en prövning av om skattehandläggaren har handlagt ärendet korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning! För övrigt anser jag att begreppet ”swishhora” är ytterst förnedrande och att det bör utmönstrad omgående!

 13. Ursäkta från en som inte är utbildad jurist (utan medicinare), tillåt mig fråga: betyder detta att en enskild svensk man (eller kvinna) inte längre via ett konto i en svensk bank kan skänka en annan person en summa pengar utan att detta skall betraktas vara in inkomst för utfört arbete? Det är ju helt sjukt! Mig veterligen avskaffades gåvoskatten i Sverige år 2005!

 14. Skaffa postbox så att du kan f¨å gåvor utan elektronisk spårning.

  Finns ju en anledning till varför stat och banker driver på för att avskaffa kontanter och här ser vi en av dem.

  1. Ja, undrar om det finns statistik på det totala illegala insamlandet runt om i landet?
   Kan väl klass som en variant svarta inkomster.
   Och vem växlar in alla dessa mynt?

  2. Precis vad jag tänkte också. om nu skatteverket anser att ”donationerna i detta fall ges för en prestation” så måste ju handlingen ”ställa en kopp på gatan framför mig” anses vara en ”prestation” och borde i så fall också beskattas?

 15. Vi lever uppenbarligen i helt fel tid. Det finns nämligen ingen plats i det här landet för regeringskritiker längre och jag kan tänka mig att det på Skatteverket precis som på alla myndigheter sitter aktivister och förstör. Dom vinner nämligen ingenting på att ha makt så länge de inte vet vad de ska göra med den.
  Därför har jag bestämt mig för att överhuvudtaget inte rösta i nästa riksdagsval. För det tjänar ingenting till.
  Dessutom ser Morgan ut som en unge i trotsåldern. Jag hade kunnat slå ner honom hur lätt som helst. Konstigt att ingen har försökt sig på det ännu.

 16. Skatteverket anser uppenbarligen att gåvorna är skattepliktig intäkt för en tjänst, som du utfört för gåvogivarna.
  Den tjänsten måste du vara att du underhållit dem men en för dem roande eller nyttig information. SKV kan ju ha en viss poäng däri. Emellertid så är du i så fall berättigad till avdrag för de kostnader som du haft och då gäller det att räkna upp allt som kan ha varit nödvändigt för ditt bloggande.
  Sedan måste man ju onekligen fråga sig varför du begärt eller bett om gåvor?
  Var det för att täcka kostnader för bloggandet eller vilket ändamål hade gåvorna?
  SKV:s beslut kan ha ett visst fog för sig och mot dem kan du inte kriga ensam. Det kan också vara en djävulskap från
  en handläggare och du kan i så fall göra en polisanmälan mot handläggaren och även pröva den tandlösa tigern JO eller JK men ge inte upp.

  1. Hej Bertil,

   Oavsett swishen så måste det anses oskäligt att jag ska skatta för privata lån jag tagit, eller för annat som inte kan länkas till mitt bloggande. Jag säger inget om att de granskar donationer, men då ska de också granska just donationerna och inte ”uppfinna” inkomster som aldrig funnits.

   Vänliga hälsningar,
   /Helena

   1. Skattelagstiftningen är ett fantastiskt verktyg att djävlas med utvalda medborgare. Har själv som tidigare företagare blivit utsatt av aktivister på verket. Efter galen uppskrivning av en skattepost ringde jag senior skatterådgivare på verket som sade att beslutet tagits på fel grund men fråga hur många som vågar gå emot galna handläggare som har Magdalenas alla vapen att tillgå?

 17. Du inser att du MÅSTE slåss för det här, hur illa du än tycker att du ligger till och även om du inte vet var pengarna ska komma från, du kan inte ge skatteverket den här vinsten på walkover. Ah well vad du än gör så lycka till och bli inte för tilltygad

 18. «Men handläggaren underkänner även den av skattejuristen formulerade, vattentäta, disclaimern:»

  Då var den ju inte vattentät.

 19. Tråkigt.
  Du har förmodligen haft rejäl otur. Det finns ett antal lägre begåvade inom Skatteverket har jag förstått, ”svåranställningsbara” kan man också kalla det. (tolkas valfritt)
  Under ”500%-tiden” hade jag rörlig ränta på bolånet och hade då under en tid 25% ränta på bolånet.
  Dyrt med det löste sig.
  Vid deklaratione raderade SKM samtliga avdrag för båräntan med kommentaren ”så mycket kan man inte betala i ränta!”
  Min arbetsgivare drog sedan under 3 mån HELA min lön i restskatt. Jag fick totalt 1.60 i handen! (det var örena från min lön).
  Det tog drygt sex år och tre överklaganden innan jag fickk min pengar i retur.. Minns inte vilken ”xxxxrätten” (kammar-, förv- regerings-) det slutligen hamnade i.
  En lördag förmiddag(!) ringde en trött man och var både arg, upprörd och vänlig samtidigt och berättade att detta ärende skulle aldrig ens lämnat lokale skattehandläggarens bord! Vad hade det dessutom kostat samhället?
  Allt var ju helt från början solklart, verifikationer på allt fanns ju!
  Han antydde vad som skrivits i min inledning och sade att pengarna kommer snarast och önskade trevlig helg.
  Önskar dig lycka till i bekämpandet av vår skattekleptokrati.
  Går det att få byta skattehandläggare? Försök iaf.

  //ER

 20. Beklagar djupt att extremister fortsätter att förfölja dig.
  De inser inte att det är deras eget fel att sådana som jag började swisha dig pengar?
  Hade de inte behandlat dig så jäkla dåligt från första början så hade jag aldrig
  haft någon anledning att tänka på dig (bland andra), när jag fick lön!
  Hoppas det ordnar sig till det bättre snart.

 21. Skatteverket kunde ju hellre jaga dem med dubbla/flera identiteter som bidragsfuskar och alla som skriver sig på en adress men ej bor där. Nä, jaga dem som har en annan åsikt är melodin på SKV.

 22. Självklart skall du överklaga. Samtidigt skall du begära muntlig förhandling i förvaltningsrätten. Dessutom skall du begära anstånd med betalning av både skatt och skattetillägg tills ärendet är slutligt avgjort i domstol. Att du får anstånd med skattetillägget är solklart men du bör även få anstånd med själva skatten eftersom ärendet verkar högst osäkert sett ur SKV:s synpunkt. Ombud kostar pengar och jag föreslår att du för din egen talan. Glöm dock inte att i din överklagan begära muntlig förhandling.

 23. Undrar hur det gick med granskningen av Akilovs svartarbete. Det var väl tämligen klart vem ”arbetsgivaren” var men ena halvan av arbetsgivaren var tydligen advokat och, rätta mig om jag har fel den som kan, då är det svårare att granska, Klienternas ljusskygga intressen får nämligen inte riskera att se dagens ljus.

  1. Hej Carl,

   Lust har jag, men jag kommer inte att göra det eftersom jag inte vill åsamka någon (inte ens en handläggare på SKV) de problem som det skulle kunna innebära.

   Vänliga hälsningar,
   /Helena

   1. Skämtar du? Du är inte skyldig honom någonting. Varför skydda en man som är ond rakt igenom? Det finns inget gott i det du gör nu, reträtt och beskydd av ondskan är fortfarande en vinst för dem. Låt fanskapet bli JO anmält av de få rättfärdiga individer som finns kvar i detta samhälle. Att skydda honom är detsamma som att skydda den man som kidnappat och våldtagit dig i 20 år. Det senare kan tyckas värre, men det är det inte. Ont som ont.

    Ge nu inte upp hoppet på det goda och på framtiden för dig och dina barn även om du så måste fly landet för ert bästa. Stå, stå, stå för det du gjort om du anser att det är rättfärdigt, vilket du borde. PTSD:n, de dåliga tankarna, ångesten och depressionen ligger kvar för att du då och nu fortfarande inte vet hur man delar in världen i gott och ont. Du har varit naiv. Medicinen kanske lindrar men den kommer aldrig bota. Endast rätt agerande gör det. Du har gjort rätt, han har gjort fel, det existerar ingen gråzon. Att en präst har dålig koll på Gud’s ord är visseligen inget konstigt i Sverige men jag blir ändå lika förbryllad varje gång. Du kan vara säker på att Gud kommer bereda vägen för dig och du kan lita på honom, sök han först och håll dig rättfärdig.

 24. Jag vet en privatläkare som drabbades av upptaxering i samband med en revision för typ 15 år sedan. Då var det privatläkarna som skulle sättas dit. Läkaren hade fått ersättning för patientbesök från Landstinget och redovisat dessa inkomster. Däremot hade hon inte alltid tagit betalt av patienten då hon glömt el varit snäll mot de som var fattiga. Men Skatteverket gjorde som med dig och hon upptaxerades helt godtyckligt. Hon varken orkade el hade råd att överklaga. Man är helt rättslös och där man måste bevisa sin oskuld framför att Skatteverket kan bevisa din skuld.

  1. Säg vad du behöver av oss, Helena. Vi är många som ser var vi står just nu och är beredda att göra motstånd.

   1. Hej,

    Tack för ditt stöd! Viktigast är att situationen i Sverige uppmärksammas. Vårt samhälle förvandlas alltmer till en merge mellan Orwell och Kafka, och vi som kan måste protestera mot utvecklingen.
    För egen del är mitt personliga, akuta hjälpbehov av ekonomisk art. Jag stöds nu genom PayPal:

    paypal.me/heledlund

    Varma hälsningar,
    /Helena

 25. Bara för att jag blev så upprörd när jag läste detta så ska jag swisha en slant. Men jag uppskattar INTE det du skriver! Hör ni det Skatteverket?

 26. Du ska självklart överklaga till domstol. Inga rättegångskostnader för dig om du inte anlitar egen skattejurist. Skattebetalarnas förening kanske kan hjälpa dig med något biträde? Om du vinner målet får du ersättning för juristen. Iaf viss ersättning. Det verkar vara en handläggare som skjuter med hagelbössa. Det måste prövas. Det är helt orimligt om alla insättningar på alla dina konton betraktas som skattepliktig inkomst. Om så är fallet så måste de ändras i domstol.

 27. Som du insett är detta början på en prejudikats-kampanj från Skatteverkets sida.

  Skyttar har redan genomlidit en sådan där polisen vägrar utfärda diverse former av vapenlicenser, och sedan driver de riktigt dåliga rättsfallen vidare för att få någon form av prejudikat (smarta vapenägares vinnande domar överklagar de aldrig, för att undvika negativa prejudikat). Det tog flera år för skyttarna att inse detta och börja rättsprocessa effektivt.

  Här behöver du och en rad bloggare i samma situation gå samman, skramla ihop pengar och driva rättsprocess. Det finns många mycket intressanta skattetekniska frågor i ditt fall som definitivt kan då upp i högsta instans. Hur behandlas vänsterbloggare eller icke-politiska bloggare som tar emot SWISH-donationer?

  För att inte tala om förbudet mot åsiktsregistrering – Skatteverket har troligen upprättat en förteckning på personer som delar din ”politiska åskådning”, eftersom de stött dig ekonomiskt. Det är ett brott mot Regeringsformen 2:3

  Centrum för Rättvisa är en bra början, men det finns andra aktörer med mer renodlade IT/yttrandefrihetsaspekter, som 5 juli-stiftelsen. Det finns en drös podcasts såsom Kompasspodden, Ledarredaktionen, Smedjanpodden, God Ton, Åsiktskorridoren och Arena Idé som borde vara intresserade av att ta upp ditt fall som ett sätt att skapa opinion.

  Maila mig om du behöver tips på lämpliga personer eller metoder att göra ovanstående.

 28. Som anställd på aktuell myndighet blir jagbeklämd, förbannad och ledsen när jag läser kommentarerna. Jag kan tala för de flesta av mina kollegor. Vi bedriver ingen hetsjakt mot någon särskild yrkeskategori. Vi utreder inte heller journalister eller bloggare för att kväsa yttrandefriheten. Vi är vanliga medborgare som gör vårt jobb. Så enkelt är det.

  Vissa av kommentarerna innehåller lite vettigheter. Känner du dig felaktigt bedömd har du all rätt att överklaga beslutet och samtidigt begära anstånd med skatten tills dom fallit.

  Du som skrev att vi kommer att anmäla dig för grovt skattebrott: FEL! Då hade vi för det första inte beslutat om skattetillägg. För det andra är ”undanhållen skatt” för låg.

  Det finns ingen skattenämndens längre. Alla beslut av denna karaktär förankras hos jurister på myndigheten.

  Personligen tycker jag att ordet swish-hora är ett nedtryckande uttryck för en kvinna som säljer sig för en swish. Verkligheten är helt annan. Swish förekommer i minst lika stor grad i andra typer av verksamheter, svarta och vita. Män som kvinnor.

  Att din handläggare har räknat med privata lån mm låter konstigt. Har du kunnat visa att pengarna är lån eller att de kommer från någon, av dig, okänd?

  1. Hej Ulrica,

   Du har självklart rätt i att det inte alltid fungerar som det har gjort i mitt fall. Men. Som handläggare på SKV har ni en enorm makt. Som jag nämner i texten har jag skickat med intyg för att styrka att insättningar avser lån och så vidare. Dessa intyg har dock avvisats av handläggaren. Visst har jag rätt att överklaga, men har jag mental ork och ekonomisk kapacitet för att göra det? Tveksamt.

   Vänliga hälsningar,
   /Helena

   1. Helena. Det är relativt okomplicerat att överklaga ett beslut. Använd blankett 6890 och 4311. Vi skickar då in allt till förvaltningsrätten. Det kan vara bra att få en andra bedömning. Nackdelen med vissa kommentarer är att det känns oöverstigligt att överklaga. Jag tror du klarar det utan att dra på dig kostnader för advokat. Jag kan tro m lotsa dig rätt om du kontaktar mig via e-post

  2. Hej Ulrica!

   Du som jobbar på verket vad gäller för gåvor? Kan myndigheten som det gjorts här (utgår från att det är rätt) bestämma vad som är en gåva eller inte. Hur hanterar ni folk som sitter utanför ICA, systembolaget detta är gåvor. Nu vet jag inte vilka summor det handlar om men gåvor har väl inget ”tak”?

   Detta är ett problem Skatteverket har jurister som vi betalar och vi enkla medborgare har ingenting. Skall vi anlita ett ombud/advokat är minimitaxan 5000,- insatt på deras konto innan man vill titta på det.

   1. Hej Anders!

    Jag ger dig ett grovt förenklat svar eftersom jag inte representerar Skatteverket, bara mig själv.

    De som sitter och tigger är troligen inte svenska medborgare. Deras inkomst är då kanske skattepliktig i deras hemland. Många har tyvärr varit i landet längre än vad som är tillåtet och borde då skatteregistreras och betala skatt, i Sverige. Hur det skulle administreras har jag ingen aning om då de flesta är hemlösa och har ”uppdragsgivare” som profiterar på deras olycka.

    Vad gäller de gåvor som Helena och flera andra fria journalister så borde de vara skattepliktiga av den anledningen att gåvorna ges av hennes följare. Hade hon inte haft sin blogg hade gåvorna aldrig landat på hennes konto. Därför kan man anse att hon fått dem pga en prestation.

    Skatteverket har bara till uppgift att se till att lagen följs. Visst kan man ha åsikter om att skatter är orättvisa. Personligen tycker jag det har högre prio att få tillstånd en vettig lagstiftning som resulterar i att de som begår allvarliga brott som t ex mord straffas hårdare.

  3. Ulrica Malmgren, du kan tala för de FLESTA av dina kollegor, ja! Men inte ALLA!
   Det räcker med en som är inkompetent eller driver ett ärende på uppdrag av högre ort för att klämma åt bloggare som riskerar att få ”folket” att börja tänka själva, så blir tillvaron ett helvete för den som utsätts för myndighetsdrevet.

   Vad kommer du att säga om det visar sig att Helenas scenario är en exakt beskrivning av vad som kommer att ske inom en inte alltför avlägsen framtid?

  4. Men snälla, du hör vad ni på skatteverket har gjort mot Helena och hur omedgörliga ni varit och hur ni ringt runt till folk som bara gett en gåva. Och här håller du på och försvarar vad ni håller på med? Skäms!

  5. Hej Ulrica.

   Även en ”helt vanlig” fegis kan arbeta inom en ond organisation och låtsas vara god. Tänk på nazisterna som blev dömda i Nürnberg. Idag är du en av dem även om du är för feg för att erkänna det. Du lyder bara order förstår jag. Sedan Nürnberg rättegångarna är det inte längre någon ursäkt och det har aldrig varit det i Guds ögon om du nu tror på honom.

   Jag förmodar att du kommer ignorera allt jag säger som ”religöst humbug” och att du inte kommer spendera en ända sömnlös natt över detta som den renodlade statist du är, så lite självkritik besitter du säkerligen. Jag frågar mig själv om det änns finns något samvete kvar inom dig och som försöker väcka upp dig. Kanske är det samvetet som förde dig hit. Kanske ringde det någon klocka någonstans innan satan lurade dig att ta organisationen i försvar trots att den gjort fel. Gå nu vidare i livet och fortsätt försvara det onda agerandet av din organisation och lyd dina order som en god nazist, om du kan. Går det så vet jag svaret på min fråga.

   1. Emil, stilla dig nu!

    Vilka kraftord du slänger ur dig. Vi diskuterar detta och vad som kan vara rätt eller fel, Ulrica har framför en synpunkt som du skall respektera!

 29. Ledsen, men det bara gagnar dem. Rösta på något av de nya partierna. Det finns många att välja på bara de tar avstånd från EU och om du inte gillar invandring så finns det fler att välja på både höger och vänster, men ge inte upp din rätt att avsätta dessa politruker och även åtala dem för maktmissbruk och förslösande av våra skatter. Det är detta dom är rädda för och som kommer antingen nu 2022 eller oundvikligt 2026. Ta bladet från munnen och samtala med tveksamma om vad som bör göras utan att gå till hatangrepp m.m

 30. Hej!

  Har läst lite av detta och från Centrum för rättvisa som någon här tipsade om. Mycket intressant, helt klart att Du skall kontakta dom och lägga fram ditt ärende. Gå in på deras hemsida och läs.

  Man kan även swisha en gåva till dom se nedan, känns lite bekant eller hur.

  Swisha din gåva till Centrum för rättvisa på valfritt belopp till 123 900 15 38 eller skanna nedanstående QR-kod med Swish-appen. Ange gärna dina kontaktuppgifter så att vi kan skicka ett tack!

 31. Upprätta en deklaration där du redovisar allt det som skatteverket hävdar är beskattningsbara inkomster och gör avdrag för samtliga utgifter som du haft för inkomsternas förvärvande, inklusive advokatkostnaderna för den arbetsrättsliga tvisten. Begär sedan att skatteverket omprövar sitt beslut.

 32. ”Det hela blir ännu värre eftersom jag bara är en bricka i ett större spel. De är inte ute unikt efter mig, de är ute efter att skapa prejudikat.”

  Detta naturligtvis, Dissidenter ska sättas dit, intimideras till tystnad. Värdegrundscertifierade banker kommer väl slutligen att stänga ner kunder med fel värdegrund alltså sånna som donerar till dig och andra som Julia Caesar och annan alternativ media som du nämner. Man ska inte hysa några illusioner om detta system. Polletten verkar börjar trilla ner på allt fler om nu det är någon tröst…

  Flashback tråd om detta som trendar just nu.

  https://www.flashback.org/t3260457

  Gjorde en paypalöverföring nu iallafall, hoppas det hjälper lite åtminstone.

 33. Jag är ledsen att påpeka detta. Men du får väl sluta blogga helt enkelt. Eller blogga om nånting helt annat istället.
  Ju mer man följer den svenska debatten, desto dummare i huvudet blir man.
  Vad det gäller Skatteverket så är säkert folk villiga att swisha kostnaderna för att anlita en jurist eller revisor. Det kan iallafall inte Skatteverket granska.

 34. Jag har beställt din bok. Jag vet vad du går igenom, jag har också blivit överkört av Skatteverket, fast det är över 20 år sedan. Det är inte främst pengarna som är det jobbiga, utan att man är så maktlös och att det inte går att förklara någonting.

 35. Skaffa en postbox så kan de som vill, skicka en gåva och göra det i form av sedlar i ett kuvert. Jag tror vi måste börja använda sedlar igen innan vi alla blir totalt kontrollerade. Detta är bara början.

 36. Ytterligare en effekt av det kontantlösa samhället. Att retroaktivt kunna klämma åt människor med nya tolkningar av regler eller införandet av nya regler, och sedan ta fram info från databaserna som bevis på att man har gjort fel och kräva retroaktivt ansvar för något som egentligen var okej när det gjordes.

 37. Jag var ensamföretagare i tjugofem år och skötte min enkla bokföring och deklaration själv. Hela tiden gjorde jag ett misstag vid deklarationen som gällde redovisningen av ”eget kapital”. Det är tydligen ganska vanligt eftersom Näringslivsbilagan förleder deklaranten att skriva på ett annat sätt för att man inte ska känna att man undanhåller skatt.

  Så länge jag jobbade heltid med firman spelade kanske inte felet så stor roll, men när jag blev pensionär och bara jobbade kanske ett halvår ibland blev resultatet vansinnigt: ett år skulle jag betala mer skatt än hela min samlade inkomst inklusive pension. Jag blev utskrattad när jag gick till Skattemyndigheten, så enda lösningen blev att min hustru var betrodd nog att ta ett lån i bank till restskatten (jag hade plötsligt noll kreditvärdighet och kunde inte ens teckna ett privat telefonabonnemang).

  Jag gick till en välrenommerad byrå och fick hjälp av deras bästa skatteadvokat som förklarade vad jag hade gjort för fel och fick rätsida på det hela, även sex år tillbaka i tiden. Det var inte billigt men återbetalningen räckte till att betala både banklånet och byråns avgifter. Totalt ändå en stor kostnad på en blygsam verksamhet.

  Skatteadvokaten förklarade att problemet är att skattesystemet har blivit mycket mer komplicerat på trettio år och Skatteverkets handläggare måste specialisera sig på vissa områden. Då finns det en stor risk att de inte behärskar komplicerade frågor som spänner över flera kunskapsfält och att den skattskyldige drabbas orimligt hårt.

  Ingen på Skatteverket vill sätta dit någon eller debitera orimlig skatt, men de måste följa sitt komplicerade regelverk, inte alltid lätt att förstå. Så förklara igen hur det ligger till och följ de goda råden ovan. Det blir en lång nagelbitartid, men så fungerar byråkratin.

  Jag jobbade hela mitt liv i industrin där snabba beslut är ett överlevnadsvillkor och byråkrater portförbjudna. Det är i näringslivet förödande att låta människors initiativförmåga, arbetsglädje och kompetensutveckling gå i träda. Förlorad tid och inkomst får man inte tillbaka och konkurrenterna kan närma sig bakifrån. Det handlar inte alls om ”ishockey” utan ”balett” där varje steg är planerat.

  Helena, sök dig dit för du verkar ha tillräckligt med skinn på näsan. Det är underbart att veta i realtid att man sköter sitt jobb rätt fast det är stressigt ibland.

 38. Du har fått bra praktiska råd ovan; överklaga, begär muntlig prövning och anstånd. Det viktiga är att aldrig ge upp utan fortsätta strida, även om det känns som att man inte orkar. Från den ljusa sidan så har du ju från SKV nu fått mängder av uppslag till inlägg på bloggen.. 😉

 39. Kan vi då betala en 100 till godtycklig person (som Ann Ramberg) och skriva tack för väl utfört arbete och skicka skattemyndigheten på dem?

 40. Det är stöd för arbete mot myndigheterna som alltid kopplas bort (självklart). Dom vill inte att nån annan ska va populär. Tiggaren är inte ett hot.

 41. Hej Ulrica Malmgren,
  Då du verkar insatt och menar att du kan tala för de flesta av dina kollegor så hoppas jag du kan svara på en väldigt intressant fråga; hur sker urvalsprocessen ut när det gäller vilka som ska granskas och i vilken ordning ärenden tas upp?
  Granskas alla som skriver och har ett registrerat swishkonto dit man kan sända en slant för att visa sin uppskattning,
  Finns det en logisk struktur som vi skattebetalare kan f¨å ta del av och sätta oss in i?
  Mikael

 42. Skicka kuvert istället! Då kan de inte göra något. En del Skattefolk är dumma in absurdum, på ren svenska totalkorkade. Har själv råkat ut för något liknande där de blandade ihop bolagets plusgiro med det privata. – Oj har du två konton sa de då. Nej jag har ett sa jag, men det är 2 helt olika juridiska personer det handlar om. Det fattade de inte.

 43. Inga konstigheter alls faktiskt.
  Hade du inte utfört arbete med blogg etc hade ”gåvorna” inte kommit. Alltså knyts ”gåvorna” till utfört arbete, oavsett om just individen ser det så eller inte.
  Detta har prövas väldigt många ggr tidigare och är inte nytt för Swish-journalism, etc.
  Man kan tycka vad man vill om det, men i slutändan handlar det om skatt på arbete.
  Prova avsluta allt arbete och se vad som händer med intäkterna. Sannolikt kommer de minska, vilket är bevis i sig att gåvorna är knutna till arbetet och inte ovillkorat.

  1. Hej Richard,
   Det börjar bli upprepande nu: Problemet är att SKV granskar en eller ett fåtal bloggare och att de inte besvarat min fråga om hur SKV vill att jag redovisar inkommen Swish. Problemet är även att SKV beskattar sådant som aldrig varit knutet till bloggen. Även om jag skulle sluta skriva, så skulle jag få in swish för delade luncher, kanske behöva ta ett lån i framtiden (exempelvis för att betala kravet från SKV) och så vidare. Om SKV fortsätter på inslaget spår, så får jag självklart skatta även för de pengarna. De har underkänt intygen som styrker att insättningar exempelvis bestått av lån.
   Vänliga hälsningar,
   /Helena

 44. En Ulrika Hedman har twittrat om saken.
  Du har bett om pengar för utfört arbete (=skattepliktig inkomst), men ”ändrat dig” och börjat be om ”gåvor” först efter att skattmasen hört av sig.
  Du har bett om pengar även direkt in på bankkonto utan att passera Swish, därför är skattmasen ute efter inbetalningar till ALLA dina bankkonton.
  I grund och botten har skattmasen faktiskt gjort rätt, eftersom arbetsinkomster skall beskattas som inkomst av tjänst och beläggas med arbetsgivaravgifter. https://twitter.com/UlrikaMHedman/status/1297747053158764545/photo/1

  1. Hej Lars,

   Som du säkert läst i andra kommentarer, så har jag inget problem med att skatta för den swish som inkommit till det konto (ditt Swish-numret är länkat, så det är SAMMA konto, Lars) som varit unikt kopplat till bloggen. SKV har nu begärt att jag ska skatta även för sådant som aldrig varit kopplat till min blogg, även privata lån där man underkänner inlämnade intyg. SKV ”uppfinner” alltså inkomster som aldrig har funnits. Det är jag ytterst kritisk till, liksom att SKV agerar godtyckligt. Varför inte ställa samma krav på alla bloggare? Det vore väl klädsamt.

   Vänliga hälsningar,
   /Helena

 45. Men vad är problemet?? Om man nu inte vill skatta men fortfarande göra sin röst hörd så kan man blogga UTAN att begära gåvor för det. Går alldeles utmärkt. Har inte förstått varför alla bloggare tigger om pengar. Om man ser sitt bloggande som en inkomstmöjlighet så är det väl helt i sin ordning att man också skattar för dom pengarna om man kommit upp i en beskattningsbar summa.
  Om nu skatteverket anser att du kan beskattas på 214 000 kr så har du haft en riktigt bra inkomst via bloggen??

  Att sen komma och påstå att staten vill tysta det fria ordet är rent löjligt. Dom har aldrig begärt att du upphör med bloggandet, bara att du betalar skatt på din inkomst. Lite som vi andra får göra.

  Med denna kommentar har jag använt min yttrandefrihet och jag har inte tagit betalt eller begärt att få några gåvor för den.

  1. Hej Jon,

   Som du säkert ser i ett antal andra kommentarer så kritiserar jag att SKV vill beskatta insättningar som inte är kopplade till min blogg, även de lån jag tvingades ta när jag saknade inkomst under en längre period. Mina ”inkomster” från bloggandet har redovisats (men min hänvisning till fribeloppet avslagits). Jag betalar gärna skatt för swishen som rör bloggandet, men jag efterfrågar varför SKV vill beskatta sådant som inte har med bloggandet att göra samt att de väljer att slå ner på en (alternativt mycket få) bloggare?

   Vänliga hälsningar,
   /Helena

 46. Helena Hedlund.
  Bästa sättet att få svar är att börja med ställa fråga direkt till dig i ditt Forum med insikt i att inlägget kanske inte släpps fram i det här kommentarsfältet.

  Du skriver att du är ”Stockholmsbaserad norrlänning (Umeå?) bostadssökande och diagnosticerad med PTSD sedan din tur i Afghanistan och tråkiga erfarenheter av Svenska kyrkan”, beklagas och din bostadsproblematik utgör möjligen att du inte har hemförsäkring, men kontakta juristbyrå så ansöker de om rättshjälp år dig.

  Förekommande i tvistemål och brottmål som lett till åtal har samma problem som du har med att få hjälp mot myndigheter och enda sättet när nya problem uppstår är att överlåta allt till en jurist

  Du säger dig är skapare av – Mitt Kors – och en jurist villig att Pro Bono hjälpa dig i ärende skattemyndigheten, fick i kontakt med
  – Mitt Kors – information att Gabriel Külen Norrköping, Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund (SOKU) Sverige & SOUF Riks står som skapare, också på Facebook – var och är skapare och vi hittar endast ett – Mitt Kors – på nätet!
  Hur hittar man din förening – Mitt Kors?
  Mvh /semestrande PB Jurist.

  1. Hej Lars,

   Googla Mitt Kors igen. Jag, Annika Borg och Johanna Andersson skapade gruppen sommaren år 2016 och det finns en hel del skriverier om kampanjen från den tiden. Gruppen återfinns idag som ”frusen” grupp på Facebook. ”Mitt Kors” är varumärkesskyddat hos PRV, rättigheterna är registrerade på Annika Borg.

   Vad gäller mitt bostadsproblem så är det inte kopplat till brist på hemförsäkring, utan till bostadsbristen i Stockholm. Och nej, jag är inte från Umeå.

   Vänliga hälsningar,
   /Helena

 47. Jag hatar att behöva säga detta, men Skatteverket har faktiskt rätt. Du bör även vara försiktig med vad du skriver, för du medger att Skatteverket har rätt när du skriver:

  ”Framtidens bloggare är därför antingen en företagare som är knuten till Företags-Swish, en person med tillräckligt stark privatekonomi för att kunna skriva helt gratis, eller någon som saluför åsikter som inte anses granskningsvärda.”

  Du medger här att du inte skriver dessa bloggar gratis. Du gör det i syfte att få en inkomst. Skatteverket har rätt när de säger att det faktum att det är frivilligt och inte på något sätt villkorat inte egentligen spelar någon roll.

  På sätt och vis har ni båda rätt. Det är en donation. Men syftet med bloggen är att locka donationer. Det är således en inkomstkälla.

  Hittills har ”swish-horor” kunnat leva på en loophole, men Skatteverket har valt nu att syna det.

  Problemet här är inte att Skatteverket plötsligt byter regler. Problemet är att Skatteverket har makten att stjäla pengar. Vi betalar alldeles för mycket skatt i Sverige, punkt slut. Det är inte en fråga om att skattepengarna slösas, det gör dem oavsett. Problemet är att Skatteverket by default har rätt till halva dina intäkter via den ena efter den andra skatten.

  Jag lider med dig. Hundra procent. Jag vill bara diagnosticera problemet korrekt.

  Mvh

  1. Hej Alexander,
   Problemet är inte att SKV granskar den Swish som är kopplad till bloggen – den har jag redovisat – problemet är att SKV vill beskatta insättningar som inte har med bloggen att göra och som i vissa fall består av lån. SKV:s handläggare har underkänt intygen som långivarna skrivit. SKV har även beskattat ekonomisk hjälp jag fick när jag saknade inkomst. Sedan kan jag tycka att om man ska börja tillämpa regler, så ska man göra det konsekvent för alla, inte välja ut en eller ett fåtal, och låta resten löpa. Då ska allt Swish beskattas – även för gatumusikanter, tiggare eller pantomimskådisar. Dessutom går det att ifrågasätta varför SKV inte svarar mig när jag efterfrågar information om hur SKV menar att jag ska redovisa swishen.
   Vänliga hälsningar,
   /Helena

   1. Inte för att det hjälper dig men jag har liknande kontakt med Arbetsförmedlingen just nu, de vägrar att berätta hur jag skall bete mig för att göra rätt men de är snabba med att berätta när jag gjort fel så att de kicka ut mig ur skyddssystemen. Hoppas det löser sig för dig.

 48. Gör som min ex-sambo: Efter en tids resultatlösa diskussioner och korrespondens med Skattemyndigheten så gick han personligen in på Skattemyndigheten och begärde ut betyg & CV o övr anställningshandlingar för handläggaren — jobbar man på myndighet är detta offentlig handling. Argument: ”För att se att handläggaren öht är troligt kompetent att ta beslut o dyl för sina arbetsuppgifter.” (för övrigt tror jag inte att man måste uppge argument, men det är nog en fördel att leverera det rätt i ansiktet)

  Det blev ett himla liv. Handläggaren började gråta, men mitt ex konstaterade torrt att om det var någon som hade anledning att gråta så var det han, som blivit så illa och felaktigt behandlad pga handläggarens okunskap och arrogans.
  Handläggarens chef kom in, började protestera, men då begärdes även hennes betyg & CV fram.

  Till slut kom en högre chef och ändrade handläggarens beslut — eftersom mitt ex faktiskt hade juridiskt rätt — men tillvägagångssättet kan säkert fungera på de flesta myndigheter där handläggaren är uppfylld av sin egen förträfflighet trots kunskapsbrister.
  ——-
  Jag förutsätter att denna handläggare tänker både en och två ggr över dessa livsviktiga beslut i framtiden — och även kollegorna som såg vad som hände…

  Och klart snabbare och effektivare än via överklagande…

 49. Men din hemsida är ju ändrar ang swishgåvor. Enkelt att kolla om man går in på wayback machine arcive eller? Vill man läsa dina texter så skulle man pynta, helt ok men då ska det var alika för alla. Skatta för inkomsten. Nu enligt hemsidan är det överskott gå till annat… Hur ska du ha det?

  1. Hej Bo-Arne,
   Det är inte ett dugg konstigt. Texten ändrades för över ett år sedan, som du säger går det att kolla på back tracks. Jag har även ändrat en del andra texter på min blogg. Det har dock aldrig kostat något att läsa mina texter, det där om att ”man skulle pynta” stämmer alltså inte.
   Vänliga hälsningar,
   /Helena

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

1 × tre =